HDPE potrubie

Polyetylén je semikryštalický termoplast zo skupiny polyolefynu, ktorého vlastnosti sú výrazne závislé na molekulové štruktúre. História polyetylénu siaha do prvej polovice 20. storočia (LDPE – PE40). V druhej polovici 20. storočia bolo LDPE  nahradzované HDPE (PE80, neskôr PE100).

Polyetylénové potrubie sa štandardne používa pre vonkajšie tlakové rozvody pitnej vody, plynu, odpadových vôd a iných médií voči ktorým je daný typ PE stály.

Predpokladaná životnosť PE100 potrubia pri prevádzkovej  teplote 20°C a pri dodržaní menovitého prevádzkového tlaku je 50 rokov. PE100 potrubie je možné použiť v rozmedzí teplôt -40°C až +60°C s ohľadom na zmenu prevádzkového tlaku.

Súčasný trend ukazuje na postupnú náhradu materiálu PE100 za materiál PE100 RC (RC = Resistant to crack), ktorý má výrazne zvýšenú odolnosť voči šíreniu trhlín aj bodovému zaťaženiu. Splňuje všetky požiadavky na moderné a ekonomické spôsoby pokladania potrubia. Položené potrubie je rezistentné voči vzniknutým vrypom i ostro hranému osýpkovému materiálu.

   • vysoká spoľahlivosť, životnosť a bezpečnosť (nad 100 rokov)
   • nižšie náklady na inštaláciu vďaka úsporám za obsypový materiál
   • umožňuje náročnejšie podmienky pokládky
   • vysoká dlhodobá tlaková odolnosť pri porušení povrchu
   • vynikajúca odolnosť proti bodovému zaťaženiu (hrubozrnný materiál)
   • lepšia odolnosť pri manipulácii, zvýšená kvalita zvarov
   • vyhovuje i pre menej náročné bez výkopové technológie (podľa kombinácie triedy zeminy a metódy pokládky)
   • vhodné pre bezobsypové aplikácie pre triedy zeminy I. – IV
  1. Jednovrstevné potrubie z materiálu PE 100 RC pre tlakové aplikácie so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu trhlín i bodovému zaťaženiu, tiež je vhodné pre „bezpieskovú“ pokládku a pre menej náročné bez výkopové technológie pokládky. Má čiernu farbu s farebnými pruhmi podľa prepravovaného média (modrá – vodovod, oranžová – plyn, hnedá – kanalizácia). Odpovedá typu 1 podľa PAS 1075.
  2. Koextrudované dvojvrstvové potrubie z PE 100 RC. Neoddeliteľná vonkajšia 10% vrstva slúži k jednoduchej detekcii povrchových vrypov hlbších ako 10 % hrúbky steny a má farbu podľa prepravovaného média (modrá – vodovod, oranžová – plyn, hnedá – kanalizácia). Odpovedá typu 2 podľa PAS 1075.
  3. Dvojvrstvové potrubie z materiálu PE100 RC s vonkajším rozmerovo pridaným ochranným PP plášťom. Toto potrubie je vhodné pre bezopsypovú pokládku bez obmedzenia zrnitosti zeminy a pre všetky typy bez výkopových technológií s najvyšším stupňom zaťaženia. Odpovedá typu 3 podľa PAS 1075.
Cena od 0,99€/m

HDPE potrubie sa zvára elektrotvarovkami alebo na tupo, poprípade spojuje mechanickými tvarovkami

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

hdpe potrubie
stiahni katalóg
katalóg poštou