ELEKTROTVAROVKY

Elektrotvarovky ELOFIT sú vyrábané z materiálu HD-PE 100 RC a sú určené na spájanie polyetylénových potrubí (PE80, HD-PE100, HD-PE100RC) pre všetky tlakové rady. Sú vybavené čiarovým kódom v ktorom sú všetky potrebné údaje pre zváranie. Zadávajú sú pomocou čítacieho pera prípadne manuálnym zadaním.

Kompletný sortiment certifikovaných Elektrotvaroviek ELOFIT od priemeru D20 až po priemer D1000 umožňuje nájsť vhodné riešenia pri budovaní plynovodov, vodovodov a tlakových kanalizácii. V produktovom portfóliu sa nachádzajú: El. presuvné objímky, el. redukcie, el. T-kusy, el. redukované T-kusy, el. klenuté dná, el. kolená (90°,45°,30°), el. hrdlové odbočkové sedlá, el. prípojkové navrtávacie sedlá a el. prípojkové navrtávacie ventily.

Podrobné technické údaje k elektrotvarovkám ELOFIT nájdete v našom technickom katalógu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

CENA OD 3,49€/ks

VIDEO NÁVODY

REKLAMAČNÝ POSTUP

elektro tvarovky
stiahni katalóg
katalóg poštou