Zváracie práce

V prípade potreby atypických uhlov podľa potreby stavby vyrábame segmentové kolená v rozmedzí 0° – 90° z potrubí tlakových radov PN10, PN16 v dimenzii od D063 až do D225 (väčšie dimenzie na dopyt) pre tlakové rozvody vody a kanalizácie.

Segmentové koleno

Podľa špecifických potrieb zákazníka sme schopní uskutočniť zváracie práce priamo  v sídle našej spoločnosti.

Napr.   navarenie prechodov z HD-PE materiálu na oceľ pri plynových , vodovodný prípojkách priamo na potrubie

Navarenie prechodky na plynovú rúru

zvarenie špecifických zostáv (segmentové tvarovky), zvarence

Zvarenec

Uskutočňovanie zváracích prác je možné aj priamo na stavbe našim kvalifikovaným zváračom. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Zváranie na tupo - Chránička D560

Elektrofúzne-zváranie---Trenčín-web

Kontaktujte nás