PRÍRUBOVÉ TESNENIE

Originálny tesniaci systém k medziprírubovým spojom. Prírubové tesnenia sú s klinovým profilom so zvulkanizovaným oceľovým krúžkom čo im zabezpečuje tvarovú stabilnosť.

Oblasti použitia:

  • stavba potrubí a prevádzok: plyn, voda, odpadová voda, ropa, chemikálie
  • Priemysel: smaltové a pogumované potrubia
  • Plastové potrubia a výroba prístrojov
  • Baníctvo
stiahni katalóg
katalóg poštou