HDPE potrubie

Polyetylén je semikryštalický termoplast zo skupiny polyolefynu, ktorého vlastnosti sú výrazne závislé na molekulové štruktúre. História polyetylénu siaha do prvej polovice 19. storočia (LDPE – PE40). V druhej polovici 19. storočia bolo LDPE  nahradzované HDPE (PE80, neskôr PE100).

Polyetylénové potrubie sa štandardne používa pre vonkajšie tlakové rozvody pitnej vody, plynu, odpadových vôd a iných médií voči ktorým je daný typ PE stály.

Predpokladaná životnosť PE100 potrubia pri prevádzkovej  teplote 20°C a pri dodržaní menovitého prevádzkového tlaku je 50 rokov. PE100 potrubie je možné použiť v rozmedzí teplôt -40°C až +60°C s ohľadom na zmenu prevádzkového tlaku.

Súčasný trend ukazuje na postupnú náhradu materiálu PE100 za materiál PE100 RC (RC = Resistant to crack), ktorý má výrazne zvýšenú odolnosť voči šíreniu trhlín aj bodovému zaťaženiu. Splňuje všetky požiadavky na moderné a ekonomické spôsoby pokladania potrubia. Položené potrubie je rezistentné voči vzniknutým vrypom i ostro hranému osýpkovému materiálu.

Výhody RC materiálu:

   • vysoká spoľahlivosť, životnosť a bezpečnosť (nad 100 rokov)
   • nižšie náklady na inštaláciu vďaka úsporám za obsypový materiál
   • umožňuje náročnejšie podmienky pokládky
   • vysoká dlhodobá tlaková odolnosť pri porušení povrchu
   • vynikajúca odolnosť proti bodovému zaťaženiu (hrubozrnný materiál)
   • lepšia odolnosť pri manipulácii, zvýšená kvalita zvarov
   • vyhovuje i pre menej náročné bez výkopové technológie (podľa kombinácie triedy zeminy a metódy pokládky)
   • vhodné pre bezobsypové aplikácie pre triedy zeminy I. – IV

RC potrubie sa vyrába v troch variantách:

  1. Jednovrstevné potrubie z materiálu PE 100 RC pre tlakové aplikácie so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu trhlín i bodovému zaťaženiu, tiež je vhodné pre „bezpieskovú“ pokládku a pre menej náročné bez výkopové technológie pokládky. Má čiernu farbu s farebnými pruhmi podľa prepravovaného média (modrá – vodovod, oranžová – plyn, hnedá – kanalizácia). Odpovedá typu 1 podľa PAS 1075.
  2. Koextrudované dvojvrstvové potrubie z PE 100 RC. Neoddeliteľná vonkajšia 10% vrstva slúži k jednoduchej detekcii povrchových vrypov hlbších ako 10 % hrúbky steny a má farbu podľa prepravovaného média (modrá – vodovod, oranžová – plyn, hnedá – kanalizácia). Odpovedá typu 2 podľa PAS 1075.
  3. Dvojvrstvové potrubie z materiálu PE100 RC s vonkajším rozmerovo pridaným ochranným PP plášťom. Toto potrubie je vhodné pre bezopsypovú pokládku bez obmedzenia zrnitosti zeminy a pre všetky typy bez výkopových technológií s najvyšším stupňom zaťaženia. Odpovedá typu 3 podľa PAS 1075.

HDPE potrubie sa zvára elektrotvarovkami alebo na tupo, poprípade spojuje mechanickými tvarovkami

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

stiahni katalóg
katalóg poštou

PP potrubie

Polypropylén (PP) je rovnako ako polyetylén termoplastický polymer zo skupiny polyolefinov, ktoré patria medzi najbežnejšie používané plasty.

Polypropylén podobne ako polyetylén vyniká veľmi dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou. Je odolný voči olejom, organickým rozpúšťadlám a alkoholom. Oproti PVC sa vyznačuje vyššou tepelnou odolnosťou a pružnosťou. Krehne pri nízkych teplotách, okolo 140-150 °C mäkne, okolo 160-170 °C sa taví.

PP potrubie je možné použiť na gravitačnú kanalizáciu, ako aj na potrubné rozvody v priemysle.

Naša spoločnosť ponúka PP systémy od viacerých výrobcov. PP korugované, hladké potrubie (hrdlové, nehrdlové) s kruhovou tuhosťou SN4, SN8, SN10, SN12. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

PVC potrubie

Polyvinylchlorid (PVC) v rámci termoplastu je najvýznamnejším predstaviteľom skupiny vinylových polymerov a tretím najpoužívanejším plastom na Zemi, hneď po polyethylénu a polypropylénu. Prvý krát  bol syntetizovaný roku 1935. Nie je  rozpustný vo vode, v olejoch ani v koncentrovaných anorganických kyselinách a zásadách.

Gravitačný kanalizačný systém rúr a tvaroviek z PVC je určený na transport priemyselného a komunálneho odpadu a dažďovej vody. Predpokladaná životnosť PVC potrubia pri prevádzkovej teplote do 60°C je minimálne 50 rokov. PVC rúry a tvarovky sú odolné voči mikroorganizmom nachádzajúcich sa v agresívnom odpade.

Základné delenie kanalizačných potrubí a tvaroviek je na Hladké a Korugované (rebrované) systémy s kruhovou tuhosťou SN4, SN8, SN10 až SN12. Rúry aj tvarovky majú hrdlovaný systém spájania s osadeným tesniacim krúžkom v drážke hrdla. Každý výrobca musí pri výrobe spĺňať vysoké štandardy na zabezpečenie kvality a tesnosti týchto systémov, aby bola zabezpečená ochrana spodných vôd a životného prostredia. Podobne ako v PP potrubí máme zastúpenie viacerých výrobcov s kompletným výrobným program. Pre nacenenie nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás