Lineárna tepelná roztiažnosť NADIR vs. NADIR FIBER (50K) (1)