NÁRADIE, NÁSTROJE A POMOCNÉ PROSTRIEDKY

K inštalácii potrubných rozvodov z plastov, či už je to plyn, voda, kanál, sú potrebné aj iné prostriedky a materiály. Firma Gawaplast Slovakia, s.r.o. sa so svojím produktovým portfóliom snaží zabezpečiť dodávku materiálu na vybudovanie týchto rozvodov v celom ich rozsahu. Zoznam pomocných prostriedkov  nájdete v našom katalógu.

stiahni katalóg
katalóg poštou