Mechanické tvarovky ELOPRESS

Nie každý má možnosť zvárať HDPE potrubia pomocou elektrotvaroviek alebo tvaroviek na tupo. Ako alternatívny spôsob spájania potrubí je možné použiť mechanické tvarovky ELOPRESS.

Spoj medzi potrubiami vzniká stlačením spojovacieho krúžku mechanickým pootočením tela tvarovky. Tesnosť zabezpečuje tesnenie nachádzajúce sa vo vnútri tvaroviek.

PP mechanické tvarovky je možné použiť pri domových prípojkách, napojení sacích potrubí v studniach, kompletizácii závlahových systémov atď.

Bližšie informácie nájdete v našom katalógu.

stiahni katalóg
katalóg poštou