KLZNÉ DIŠTANČNÉ OBJÍMKY RACI

Klzné dištančné objímky RACI umožňujú vymedziť požadovaný medzipriestor medzi médiovým potrubím a ochrannou rúrou (tzv. chráničkou) . Vďaka ich jedinečnému dizajnu výrazne uľahčujú vsúvanie médiovej rúry do chráničky.

Hlavným účelom RACI objímok je ochrana médiového potrubia pred poškodením v procese jeho zasúvania do chráničky.

Podrobnosti o inštalácii, určení správneho typu RACI objímok nájdete v priloženom technickom katalógu. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

stiahni katalóg
katalóg poštou
video manuál