KANALIZAČNÉ ŠACHTY

Plastové šachty sú  neoddeliteľnou súčasťou kanalizačných sietí. Slúžia k sprístupneniu kanalizačných sietí z povrchu terénu (revízne šachty) a umožňujú vstup pracovníkov údržby do nich (vstupné šachty). Plastové šachty sa používajú v kanalizačných uzloch ako priebežné šachty (priame ale aj uhlové ) ako aj šachty spojovacie. Široké portfólio plastových šachiet dotvára komplexný systém

gravitačnej kanalizácie ( splašková, dažďová ) a vďaka svojim vlastnostiam sú výbornou voľbou oproti betónovým kanalizačným šachtám.

stiahni katalóg