HDPE potrubie

Potrubie vyrábané z polyetylénu je dnes jedným z najvhodnejších  riešení pri rozhodovaní, akou cestou dopravovať média ako sú VODA, PLYN, ODPADOVÉ VODY a iné. 

Prednosťou HD-PE potrubia sú: nízka hmotnosť, jednoduchá pokládka, veľká flexibilita, dobré spájacie možnosti (zváraním elektrotvarovkami alebo zváraním na tupo), dobrá chemická odolnosť, nepodlieha korózii, tvorí sa minimum usadenín, dlhodobá stálosť vlastností, dobrá odolnosť voči vonkajšiemu prostrediu, dobré mechanické vlastnosti, neutralita voči životnému prostrediu.

Životnosť HD-PE potrubia pri prevádzkovej teplote 20°C a za dodržania prevádzkového tlaku stanoveného pre rúry je 100 rokov.

stiahni katalóg
katalóg poštou

PVC potrubie

Rovnako dôležitý ako transport vody a plynu je transport odpadových a dažďových vôd. V súčasnosti je najpoužívanejším materiálom na vybodovanie kanalizačných sietí  materiál PVC.

Základné delenie kanalizačných potrubí a tvaroviek je možné spraviť na Hladké a Korugované (rebrované) systémy s kruhovou tuhosťou SN4, SN8, SN10 až SN12. Každý výrobca musí pri výrobe spĺňať vysoké štandardy na zabezpečenie kvalty a tesnosti týchto systémov, aby bola zabezpečená ochrana spodných vôd a životného prostredia. Naša spoločnosť ponúka PVC systémy od viacerých výrobcov. Pre nacenenie nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

PP potrubie

Inými vlastnosťami ako polyetylénové (HDPE) a PVC potrubie sa vyznačuje potrubie vyrábané z polypropylénu PP. Oproti PVC sa vyznačuje vyššou tepelnou odolnosťou a pružnosťou, má taktiež lepšie vlastnosti pri styku s agresívnejšími médiami resp. lepšiu chemickú odolnosť. PP potrubie je možné použiť na gravitačnú kanalizáciu ako aj na potrubné rozvody v priemysle. Podobne ako v PVC potrubí máme zastúpenie viacerých výrobcov s kompletným výrobným program. PP korugované, hladké potrubie (hrdlové, nehrdlové) s kruhovou tuhosťou SN4, SN8, SN10, SN12. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás