Tu si môžete objednať tlačený katalóg

Vyplnením formulára dostaneme Vašu žiadosť o kompletný katalóg produktov firmy Gawaplast Slovakia, s.r.o. . Na základe uvedených údajov Vás budeme do 2 pracovných dní kontaktovať za účelom nastavenia obchodných podmienok a upresneniu počtu kusov. Váš email, alebo telefónne číslo nebudú použité na iný ako tento účel.

Objednávka katalógu